Bakalářský studijní obor

Správa v oblasti realit - makléř a obchodník s realitami

Charakteristika studijního oboru

Studijní obor „Správa v oblasti realit – makléř a obchodník s realitami“ je určen všem studentům, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a dovednosti a zvyšovat svou kvalifikaci v ekonomicko-správních oborech se zaměřením na problematiku realit. Studijní obor se skládá z předmětů tzv. společného základu a z předmětů specializačních.

Předměty společného základu studují všichni studenti bez ohledu na svou specializaci a pokrývají tematické bloky věnované základům právních a správních věd, základům ekonomických věd a financí, základům managementu, řízení a marketingu, základům psychologie, sociologie a komunikace, a metodickým základům odborné činnosti. Pozornost je rovněž věnována evropskému kontextu problematiky. Ačkoliv jde o předměty společného základu, je jejich obsah přizpůsoben tak, aby byly teoreticko-metodické poznatky zasazeny v co nejširší míře do problematiky realit.

Absolvováním předmětů společného základu získává studující znalosti a dovednosti, které dále rozšiřuje během studia předmětů specializačních. Tyto předměty detailněji rozebírají klíčové oblasti problematiky realit a umožňují zasadit ekonomicko-správní problematiku do odborného rámce studovaného oboru. Specificky se specializační předměty zaměřují zejména na následující klíčové oblasti:

 • základy stavitelství v kontextu obchodování s realitami,
 • oceňování nemovitých věcí,
 • právní aspekty uzavírání kupních, nájemních a zprostředkovatelských smluv,
 • marketing nemovitostí a komunikace se zákazníkem.
Uplatnění absolventů

Získané znalosti a dovednosti dávají absolventům studijního oboru možnost uplatnění na odborných a specializovaných pozicích v oblasti správy realit (např. makléř, obchodník s realitami, referentské pozice, pozice projektového manažera a další), a to v organizacích soukromého, veřejného i neziskového sektoru, jako jsou:

 • podniky a neziskové organizace primárně působící v oblasti obchodu s realitami a správy realit,
 • orgány veřejné správy, primárně působící v oblasti správy realit (např. obecní úřady, krajské úřady, katastrální úřady a další),
 • veřejné a soukromé subjekty působící v oblasti přípravy projektů, primárně se zaměřením na problematiku nemovitých věcí.
Studijní plán

Studijní plán v PDF ke stažení

DETAILY STUDIJNÍHO PROGRAMU

 • Jazyk výuky: český/anglický
 • Forma studia: prezenční i kombinovaná forma
 • Standardní délka studia: 3 roky, tj. 6 semestrů
 • Co musíte splnit: předepsané požadavky všech předmětů, odborná praxe, zpracování a úspěšná obhajoba bakalářské práce a závěrečné zkoušky.
 • Poplatky: bakalářské studium je zpoplatněno částkou 18 000 Kč za semestr.

ODEVZDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK KE STUDIU